Vanaf 1 januari lagere energierekening door verruimd prijsplafond

Categorieën:

Het bestuur is in gesprek met de energieleverancier van de VvE. Als individueel huishouden wordt het verbruik van gas en energie van de VvE niet meegenomen of verdeeld. De gas en elektriciteit aansluiting (niet uw privé aansluiting) zijn geregistreerd op naam van VvE MIDAS terwijl alle bewoners gezamenlijk de kosten dragen. Dit is een hiaat in de haastig in elkaar gezette wetgeving m.b.t. het prijsplafond voor energie.

De organisatie die voor ons en nog 4300 andere VvE’s de centrale inkoop regelt schrijft hierover het volgende.

Wat betekent het prijsplafond voor uw VvE?

Vanwege de enorme stijging van de energietarieven heeft het Kabinet op 19 septmeber j.l. een prijsplafond aangekondigd. Men is voornemens om consumenten/particulieren te compenseren tot een maximum van het gemiddelde verbruik van een huishouden: 2.479 kWh en 1.169 m3. Tot dit verbruik worden de gemiddelde tarieven van januari 2022 gehanteerd. Het verschil met de marktprijs zal vanuit een apart fonds worden bijgepast door de overheid en energieleveranciers. Mocht een huishouden meer verbruiken, dan zal men daarvoor de marktprijs (lees: het huidige contract) betalen. Mits uitvoerbaar moet deze nieuwe regeling al per 1 november a.s. ingaan.

Hoe dit basisidee precies handen en voeten zal worden gegeven is nog onduidelijk. Wordt het gekoppeld aan de contractant (lees: geen KvK-inschrijving) of moet er sprake zijn van een aansluiting binnen een WOZ-object met een woonfunctie? Leveranciers kunnen hier op dit moment nog een uitspraken over doen.

Prijsplafond voor VvE’s

Daarnaast is het de vraag wat het gaat betekenen voor VvE’s? Voor VvE’s waarbij de bewoners hun eigen elektra- en gasaansluiting hebben, zal het prijsplafond gaan gelden. Maar wat als het een stookkosten VvE betreft waarbij al het gas via één centrale gasaansluiting binnenkomt? Deze staat immers wel op een juridische entiteit met een KvK, maar de uiteindelijk gebruikers zijn privépersonen.

Voorbeeld

Stel u woont in een complex dat is omgebouwd van een kantoor naar een appartementencomplex. De bouwer heeft de centrale elektra- en gasaansluiting voor de levering laten zitten. Zowel de Centrale Voorzieningen (te behoeve van de verlichting in de hal en de liften) als de individuele appartementen worden voorzien van elektriciteit en gas via deze 2 aansluitingen. Het leveringscontract staat op naam van de VvE, met bijbehorend KvK-nummer.

Formeel gezien staat het contract dus op naam van de VvE en niet de individuele bewoners. Echter is het in dit geval duidelijk dat het overgrote deel van de energie ten behoeve is van de individuele bewoners.

Het zou dan logisch zijn dat het prijsplafond zoals boven geschetst ook zo gelden voor dit leveringscontract. Hierbij zou het aantal appartementsrechten met woonfunctie, bepalend moeten zijn voor de berekening:

10 x 2.479 kWh = 24.790 kWh

10 x 1.169 m3 = 11.690 m3

Dit totale volume zou dus in ieder geval onder het prijsplafond moeten vallen. Dat zal het Kabinet ook moeten onderkennen maar dan kom je bij het punt van uitvoerbaarheid. De vraag is alleen: hoe moeten de leveranciers dit weten? Daar VvE energie wel ideeën over en die zijn zij nu aan het uitvoeren voor de VvE’s die bij hun zijn aangesloten.

error: helaas