Jeugdoverlast

Categorieën:

Soest had sinds 2014 te maken met drie actieve overlastgevende jongerengroepen. In 2018 bleef er nog één over, vorig jaar was er geen sprake meer van een vaste groep. De overlast die er nu nog is, komt van losse groepen, ‘fluïde netwerken’ genoemd. Er worden een 3-tal zogeheten kjoeps geplaatst in 2021, dit zijn overdekte plekken om bij elkaar te komen.

Een van de redenen dat het beter gaat, is dat er meer mensen en meer deskundigheid beschikbaar zijn. Er zijn twee jeugdboa’s aan het werk gezet. Het jongerenwerk kreeg extra uren. En er kwam een wijkagent die zich specialiseerde in jeugd.

Een probleem dat steeds opdoemt, is het gebrek aan contact tussen mensen die overlast melden en de jongeren zelf, stelt de rekenkamercommissie vast. Overlastmelders hebben vooral contact met de politie en vinden het lastig om zelf met oplossingen te komen. De overlastmelders bevinden zich in een spagaat, staat in het rapport.

Ze voelen zich vaak geïntimideerd en durven de jongeren niet aan te spreken, of hebben de jongeren wel aangesproken zonder dat dit tot een oplossing van het probleem heeft geleid. (Rapport jeugdoverlast Soest)

Raadgever Bert Groothuis over Jeugdoverlast

Gemeente Soest

error: helaas