Rookmelder

‘Rookmelders ook verplicht voor bestaande bouw’

Voor nieuwbouw geldt dat op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops wil dat deze verplichting ook gaat gelden voor bestaande bouw. Het voorstel om dit vast te leggen in bouwregelgeving is inmiddels in internetconsultatie gegaan. Hiermee geeft de minister invulling aan het advies van brandweer, gemeenten, vastgoedeigenaren en de bouwende partijen om rookmelders voor alle woningen verplicht te stellen.

Inwerkingtreding

Om gebouweigenaren voldoende tijd te geven deze maatregelen in alle bestaande woningen door te voeren, zal deze verplichting pas per 1 juli 2022 ingaan. Ook worden hiermee problemen voorkomen bij de levering en beschikbaarheid van rookmelders bij leveranciers.

Samenvattend

Vanaf 1 juli 2022 bent u verplicht om in elke ruimte waar u doorheen moet om van een verblijfsruimte (woonkamer, keuken, slaapkamer, etc.) naar de uitgang van uw appartement te komen, een rookmelder te hangen die voldoet aan EN 14604.

  • De melders moeten minimaal 10 jaar meegaan,
  • U moet de melders elke 10 jaar vervangen,
  • De melders hoeven niet aangesloten te zijn op het elektriciteitsnet,
  • Wel bent u verplicht tot het onderhouden en vervangen van de batterijen, (1x per jaar testen van de functionaliteit)
  • U hoeft de melders niet aan elkaar te koppelen.
error: helaas