Rookmelder

‘Rookmelders ook verplicht voor bestaande bouw’

In nieuwbouw is het verplicht om op elke verdieping waar mensen wonen een rookmelder te hebben. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) streeft ernaar om deze regel ook van toepassing te maken op bestaande gebouwen. Het voorstel om deze verplichting vast te leggen in de bouwregelgeving is momenteel in de fase van internetconsultatie. Door deze stap te nemen, geeft de minister gehoor aan het advies van brandweer, gemeenten, vastgoedeigenaren en bouwpartijen om het gebruik van rookmelders in alle woningen verplicht te stellen.

Inwerkingtreding

Om gebouweigenaren voldoende tijd te geven deze maatregelen in alle bestaande woningen door te voeren, zal deze verplichting pas per 1 juli 2022 ingaan. Ook worden hiermee problemen voorkomen bij de levering en beschikbaarheid van rookmelders bij leveranciers.

Samenvattend

Vanaf 1 juli 2022 bent u verplicht om in elke ruimte waar u doorheen moet om van een verblijfsruimte (woonkamer, keuken, slaapkamer, etc.) naar de uitgang van uw appartement te komen, een rookmelder te hangen die voldoet aan EN 14604.

  • De melders moeten minimaal 10 jaar meegaan,
  • U moet de melders elke 10 jaar vervangen,
  • De melders hoeven niet aangesloten te zijn op het elektriciteitsnet,
  • Wel bent u verplicht tot het onderhouden en vervangen van de batterijen, (1x per jaar testen van de functionaliteit)
  • U hoeft de melders niet aan elkaar te koppelen
error: helaas