vereniging van eigenaars

Categorieën:

Tussen 22.00 en 8.00 uur moet het in het gehele appartementengebouw rustig zijn. Boren, timmeren, zagen, schuren en andere contactgeluidproducerende werkzaamheden mogen slechts tussen 8.00 en 21.00 uur op werkdagen en van 10.00 tot 18.00 uur op zaterdagen en zon- en feestdagen worden uitgevoerd. Overigens moet een eigenaar, huurder of gebruiker er voor zorgen dat […]

Categorieën:

Indienen van een reparatieverzoek. Voor spoedeisende  reparatieverzoeken altijd telefonisch contact op nemen met de klantenservice Alliantie 088-0023230. De Klantenservice is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur , na sluiting uitsluitendspoed/noodgevallen waarbij u geholpen wordt door de meldkamer. (volledige tekst)

Categorieën:

Voor nieuwbouw geldt dat op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil dat deze verplichting ook gaat gelden voor bestaande bouw. Het voorstel om dit vast te leggen in bouwregelgeving is inmiddels in internetconsultatie gegaan. Hiermee geeft de minister invulling aan het advies van […]

Categorieën:

Voor de oplettende bewoner zal het opgevallen zijn dat er afgelopen zaterdag schoongemaakt is. Per 1-10-2021 heeft de VVE afscheid genomen van het vorige bedrijf door de aanhoudende stroom van klachten. Het nieuwe bedrijf is een Soester bedrijf, Branderhorst Facilitaire Diensten. Het nieuwe schoonmaakschema hangt op het publicatiebord in de entree. Uiteraard kunnen wij allemaal ons steentje bijdragen door […]

Categorieën:

Helaas heb ik moeten constateren dat er nog steeds ratten leven onder en in de nabijheid van ons complex. Ratten worden in de gemeente Soest gratis bestreden voor particulieren door RMN. Ik heb een melding gedaan bij RMN, het kan dus zo zijn dat u medewerkers van RMN aan de Dalwegzijde bezig ziet. Om het […]

Categorieën:

Naar aanleiding van klachten van eigenaren/gebruikers van de garageboxen heeft het bestuur van VvE MIDAS aan de Gemeente Soest gevraagd om een (extra) verkeersbord E04 te plaatsen. Het antwoord van de Gemeente Soest kunt u hieronder lezen. U geeft aan dat er voor de garageboxen wordt geparkeerd waardoor deze geblokkeerd worden. Om die reden vraagt […]

Categorieën:

Sinds april 2021 is het energielabel van uw eigen woning, indien bekend, gratis te downloaden via de website van MIJNOVERHEID. Als je bent ingelogd kun je via WONEN>KADASTRALE GEGEVENS>ENERGIELABEL het toegekende officiële label downloaden.

Categorieën:

Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar soms kunt u last hebben van bruin water. Dit komt vooral voor bij storingen of werkzaamheden. De bruine kleur wordt veroorzaakt door deeltjes ijzer en mangaan die van nature voorkomen in het water. Dit ziet er niet fris uit maar is wel veilig om te drinken. Voor de zekerheid […]

Categorieën:

Een regelmatig terugkerend probleem bij onze woningen is schimmel bij een hoek van het plafond (zie foto). Als eerste kan de pagina “lekkage in de woning” worden geraadpleegd. Wordt er voldoende geventileerd en er is geen verbetering, dan kan het zijn dat 1 of meerdere dilatatievoegen vernieuwd/gerepareerd moeten worden. Deze voegen zijn te vinden op […]

Categorieën:

Vervuil uw eigen woonomgeving niet. Het plaatsen van afval naast of op de ondergrondse container is verboden evenals het illegaal dumpen van afval op andere locaties zoals entree, postbusruimte en bergingsgangen. Het achterlaten van afval naast de containers is sowieso al niet toegestaan. Gemeentelijke opsporingsambtenaren kunnen een bekeuring van €90,- uitschrijven als je het huishoudelijk […]

Categorieën:

Soest had sinds 2014 te maken met drie actieve overlastgevende jongerengroepen. In 2018 bleef er nog één over, vorig jaar was er geen sprake meer van een vaste groep. De overlast die er nu nog is, komt van losse groepen, ‘fluïde netwerken’ genoemd. Er worden een 3-tal zogeheten kjoeps geplaatst in 2021, dit zijn overdekte […]
error: helaas