Tegemoetkoming hoge energieprijzen voor huishoudens met blokaansluiting

Categorieën:

Tegemoetkoming hoge energieprijzen voor huishoudens met blokaansluiting bekend

Nieuwsbericht | 18-01-2023 | 10:00

Het prijsplafond sluit niet altijd goed aan bij huishoudens die een blokaansluiting voor gas, warmte of elektriciteit hebben. Het kabinet werkt daarom met spoed aan een regeling om ook deze groep te helpen met de hoge energieprijzen. Naar verwachting is de regeling midden februari afgerond. Meerdere partijen, waaronder woningbouwcorporaties, hebben om een inschatting van de tegemoetkoming gevraagd, zodat zij hier rekening mee kunnen houden bij het bepalen van de voorschotten voor energie voor hun huurders of leden. De overheid deelt daarom nu vast een indicatie van de tegemoetkoming. De definitieve tegemoetkoming die per aanvraag aan de vereniging van eigenaren (VvE) of verhuurder wordt uitbetaald is nog wel afhankelijk van de verdere uitwerking van de regeling.

Tegemoetkoming 1e helft 2023

De tegemoetkoming voor huishoudens met een blokaansluiting sluit zo goed mogelijk aan bij de vergoeding van het prijsplafond. De overheid maakt daarvoor gebruik van de prijsgegevens die de energieleveranciers aanleveren voor het prijsplafond. De tegemoetkoming voor het eerste half jaar komt daarmee uit op:

  • Zelfstandige wooneenheden (zoals een appartement) met blokgas of blokwarmte: €786,45
  • Zelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: €351,13

Voor een huishouden waar zowel sprake is van blokverwarming als blokelektriciteit worden de twee bedragen bij elkaar opgeteld. Het kabinet werkt daarnaast aan een extra vergoeding voor de groep huishoudens die de 190 euro in november en december 2022 is misgelopen.

Minimale tegemoetkoming 2e helft 2023

De tegemoetkoming voor huishoudens met een blokaansluiting wordt op twee momenten vastgesteld, zodat deze mee kan bewegen als de energieprijzen in de loop van het jaar stijgen of dalen. De energieprijzen in de tweede helft van 2023 zijn nog niet bekend. Het is daarom nog niet mogelijk om een indicatie te geven. Om toch enige zekerheid te bieden, heeft het kabinet besloten voor de tweede helft van het jaar minimaal uit te gaan van 50% van de gehanteerde energieprijzen in de eerste helft van het jaar. Dat betekent dat als de energieprijzen meer dan 50% zakken, de tegemoetkoming niet verder mee zakt. Op basis van de prijsdata van de eerste jaarhelft, komt de minimale vergoeding voor de tweede helft van het jaar uit op:

  • Zelfstandige wooneenheden met blokgas of blokwarmte: € 276,76
  • Zelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: € 183,92

Dit zijn de minimale vergoedingen. Als de energieprijzen op een vergelijkbaar niveau blijven zal de vergoeding ook vergelijkbaar zijn met de eerste helft van het jaar.

Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB)

Regeling | 04-04-2023

De Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB). De TTB is opgesteld omdat huishoudens achter een blokaansluiting onvoldoende tot geen voordeel genieten onder het prijsplafond.

Hoe vraag ik tegemoetkoming aan voor de energiekosten bij een blokaansluiting?

Nieuwsbericht | 25-04-2023

Bewoners van woningen die gezamenlijk 1 warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) hebben, kunnen compensatie krijgen voor de hoge energiekosten. Maar zij vragen deze tegemoetkoming niet zelf aan. Dit doet degene die het contract voor de blokaansluiting met de energieleverancier heeft afgesloten (de contracthouder). Meestal is dit de verhuurder of Vereniging van Eigenaren (vve).

Hoogte van de tegemoetkoming

De tegemoetkoming voor 2023 is verdeeld in 2 bedragen: 1 voor de eerste 6 maanden van 2023 en 1 voor de laatste 6 maanden van 2023. Per type woonruimte geldt voor blokelektriciteit en blokwarmte een bedrag voor de tegemoetkoming. Voor de eerste 6 maanden van 2023 zijn is het bedrag van de tegemoetkoming:

  • € 786,45 (zelfstandige woonruimte met blokwarmte);
  • € 731,13 (zelfstandige woonruimte met blokelektriciteit);

Het bedrag voor de laatste 6 maanden van 2023 hangt af van het gemiddelde energietarief voor kleinverbruikers voor juli 2023. Eind juni wordt bekend wat dit tarief is en wat hierdoor de tegemoetkoming is voor de tweede helft van 2023.

U krijgt als aanvrager ook een vergoeding voor de kosten om de tegemoetkoming te verrekenen met de energiekosten. Dit bedrag mag u zelf houden.

Verdeling tegemoetkoming onder bewoners

Als contracthouder van de blokaansluiting vraagt u de tegemoetkoming aan voor de bewoners. Als uw aanvraag is goedgekeurd, dan laat u dat daarom ook weten aan uw bewoners. Als u (een deel van) de tegemoetkoming heeft ontvangen, verrekent u de tegemoetkoming met de energiekosten die u in rekening brengt bij de bewoners.

Het gehele bedrag van de tegemoetkoming voor 2023 verdeelt u onder de bewoners in 2023 achter uw blokaansluiting via de verdeelsleutel, die u ook voor de energiekosten voor de woonruimtes gebruikt. Als u bijvoorbeeld de energiekosten op basis van het aantal vierkante meters verdeelt, dan geldt die verdeelsleutel ook voor de tegemoetkoming. Hoeveel een bewoner daadwerkelijk ontvangt, hangt dus af van de verdeelsleutel die u gebruikt voor de energiekosten.

U verdeelt de tegemoetkoming over het aantal periodes in 2023 waarvoor u de energiekosten in rekening brengt of heeft gebracht. Het deel van de tegemoetkoming per periode verrekent u met de energiekosten die u voor die periode in rekening brengt.

Het deel van de tegemoetkoming voor periodes die al zijn geweest op het moment dat u de subsidie ontvangt, kunt u verrekenen op het eerstvolgende moment waarop u weer energiekosten in rekening brengt of via de eindafrekening van de energiekosten van 2023. Als u na het ontvangen van de subsidie geen energiekosten bij een bewoner meer in rekening brengt en geen eindafrekening hanteert, kunt u dat deel van de tegemoetkoming rechtstreeks overmaken aan die bewoner. Bijvoorbeeld als de bewoner is verhuisd.

update | 18-05-2023
Subsidie aangevraagd door de Voorzitter

update | 18-08-2023
Aangevraagde subsidie voor gas ontvangen op de bankrekening van de VvE. Medio december zal dit uitgekeerd worden aan elke eigenaar.

update | 6-10-2023 | update 6-11-2023
Aangevraagde subsidie voor elektra ontvangen op de bankrekening van de VvE. Dit geld zal gereserveerd worden op de bankrekening van de VvE.

update | 7-11-2023
In plaats van de eerder overeengekomen afspraak met de Alliantie VvE diensten, om de uitkering voor hoge warmtetarieven in één keer aan de respectieve eigenaren uit te keren in december, heb ik op basis van de huidige regelgeving voorgesteld om de toegekende subsidie te verrekenen bij de jaarafrekening over 2023. De hoogte van het bedrag dat in mindering wordt gebracht per wooneenheid zal evenredig zijn aan de verdeling van de warmtekosten gedurende het hele jaar 2023. Deze jaarafrekening dient dan zo spoedig mogelijk na 31 december 2023 te worden opgesteld.

update| 05-04-2024 (laatste update)
Inmiddels hebben alle eigenaren de afrekening van de stookkosten 2023 ontvangen en hierbij is de subsidie verrekend.

Bronnen:
Staatscourant
Tegemoetkoming hoge energieprijzen voor huishoudens met blokaansluiting bekend
Hoe vraag ik tegemoetkoming aan voor de energiekosten bij een blokaansluiting?
Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB)

error: helaas