Storing / reparatie

Reparatieverzoek indienen

Elke eigenaar mag bij de Alliantie VvE-diensten een reparatieverzoek indienen voor gemeenschappelijk (onder)deel van het gebouw. In de splitsingsakte staat omschreven welke (onder)delen gemeenschappelijk zijn en onder de VvE vallen

Opties voor indienen van een reparatieverzoek voor de VvE:
  • Digitaal: U logt in op het Alliantie VvE Portal www.dealliantievvediensten.nl via de knop: Inloggen Mijn VvE. U kunt via het menu in de tab Gebouw een ‘nieuw reparatieverzoek’ aanmaken.
  • Telefonisch: U belt ons op 088-0023230

    De klantenservice van de Alliantie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur , na sluiting uitsluitend spoed/noodgevallen waarbij u geholpen wordt door de meldkamer.

Een verzoek ingediend en dan?
  1. De Alliantie VvE-diensten beoordeelt op basis van uw beschrijving en eventuele foto’s of uw melding wel voor de VvE is. Wanneer wij inschatten dat de melding inderdaad een VvE gelegenheid betreft, zetten wij een onderhoudsopdracht uit naar een onderhoudspartij (aannemer of contractpartij). Wij bepalen de urgentie van uw klacht. Afhankelijk van de afspraken meet VVE-MIDAS is de Alliantie VvE-diensten  verplicht om een melding van eigenaren eerst ter controle voor te leggen aan het bestuur of de technische commissie, alvorens wij een onderhoudspartij aansturen.
  2. U ontvangt per e-mail een bevestiging zodra er een onderhoudspartij is aangestuurd. De onderhoudspartij zal afhankelijk van de urgentie binnen enkele dagen telefonisch contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. De uitvoering van de werkzaamheden is over het algemeen altijd tijdens kantoortijden.
    Indien u zelf niet in de gelegenheid bent om de afspraak bij te wonen, vragen wij een andere contactpersoon (buren/familie/vrienden) in te schakelen.
  3. Ook voor reparaties in algemene delen die u aanmeldt, wordt er een afspraak met u gemaakt.
  4. In sommige gevallen is het onduidelijk wat nu precies de situatie is en of de situatie een VvE aangelegenheid is. Mocht achteraf toch blijken dat de repartie melding geen VvE aangelegenheid is dan zullen de gemaakte kosten vanuit de VvE aan u worden doorbelast.
Inzien en volgen van een reparatieverzoek

Via het webportal www.dealliantievvediensten.nl (‘inloggen Mijn VvE’) kunt u controleren of een reparatieverzoek van een VvE deel al reeds is ingediend door een medebewoner. Ook kunt u uw eigen ingediende verzoek hier terugvinden en volgen. Veel onderhoudspartijen werken actief mee om online updates door te geven over de status van het verzoek. Indien u een vraag heeft over de voortgang van uw verzoek, kunt u eerst online controleren of er informatie beschikbaar is.

Storingen installaties

Het kan zijn dat er een bepaalde installatie in storing staat, zoals de lift.  Neem dan contact op met de 24/7 meldkamer van De Alliantie op 088-0023230.

Gaslucht

Wanneer u een gaslucht ruikt dan adviseren wij om direct contact op te nemen met de netwerkbeheerder van het gasnetwerk, bel buiten mobiel of bij de buren het gratis storingsnummer 0800-9009.  

Geen water of een lage waterdruk

Wanneer u geen water heeft kan het zijn dat er een waterstoring is, raadpleeg de website om te zien of er in de buurt een storing is.  Mogelijk zijn worden er werkzaamheden uitgevoerd aan het netwerk.

Als er wel water is maar bijna geen druk, dan kan het zijn dat de pompen in het complex mogelijk niet naar behoren functioneren. Het bestuur van de VvE kan dit controleren.

error: helaas