Parkeren buiten de vakken

Categorieën:

Naar aanleiding van klachten van eigenaren/gebruikers van de garageboxen heeft het bestuur van VvE MIDAS aan de Gemeente Soest gevraagd om een (extra) verkeersbord E04 te plaatsen.

Het antwoord van de Gemeente Soest kunt u hieronder lezen.

U geeft aan dat er voor de garageboxen wordt geparkeerd waardoor deze geblokkeerd worden. Om die reden vraagt u of bord E04 geplaatst kan worden. Hier reageer ik graag op.

Het klopt dat u zegt dat de automobilisten die hun voertuig voor de garages parkeren, foutparkeerders zijn. Het is namelijk niet toegestaan om een voertuig zo te parkeren dat deze een uitrit blokkeert. Het is daarom goed om te lezen dat de foutparkeerders hierop zijn aangesproken. Het gaat immers om hun gedrag dat aangepast dient te worden. Om die reden is het daarom vervelend om te moeten constateren dat het aanspreken niet tot het gewenste gedrag heeft geleid.

Wanneer een automobilist uw straat in komt rijden, wordt deze reeds geconfronteerd met bord E04. Dit houdt in dat er alleen in de parkeervakken mag worden geparkeerd. In het geval daarbuiten wordt geparkeerd is dit niet toegestaan en handhaafbaar.

Het plaatsen van extra E04 borden heeft niet onze voorkeur. Aangezien het bord al bewust genegeerd wordt, zal een extra bord voor deze overtreders helaas geen zoden aan de dijk zetten.

Naar aanleiding van uw melding heb ik de door u omschreven situatie medegedeeld aan de boa’s met het verzoek om hier rekening mee te houden tijdens hun handhavingsronden.

error: helaas