Hoe veilig is de gemeente?

Categorieën:

DOOR EGBERT VAN DEN BOSCH 28 JULI 2023 21:00

Veiligheidsmonitor
De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 8 augustus 2023; de resultaten worden in maart 2024 verwacht.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Burgemeester Rob Metz
Burgemeester Rob Metz benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is essentieel dat we weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de inwoners die benaderd worden meedoen aan het onderzoek: Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente.”

Deelnemers onderzoek
Voor het onderzoek is het belangrijk dat er uit alle bevolkingsgroepen personen deelnemen. Hiervoor is er door het CBS een steekproef getrokken uit het bevolkingsbestanden van de gemeente. Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. Inwoners van 15 jaar en ouder (geen maximumleeftijd) en die niet woonachtig zijn in instellingen, inrichtingen en tehuizen kunnen benaderd worden voor deelname aan het onderzoek.

Inwoners in de steekproef van 15 jaar worden benaderd via een toestemmingsbrief gericht aan hun ouders/verzorgers. Alle overige personen in de steekproef (van 16 jaar en ouder) ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Om de onderzoeksresultaten zo representatief mogelijk te laten zijn, mogen alleen die personen die in de steekproef zitten, deelnemen aan het onderzoek. De benaderde persoon mag dus niet vervangen worden door bijvoorbeeld een huisgenoot. Deelname aan het onderzoek kan via een online vragenlijst. In de brief staat een unieke inlogcode waarmee de respondent kan inloggen op de vragenlijst.

Bron: https://regioonline.nl/regio-amersfoort/veiligheidsmonitor-2023-soest/

error: helaas